Tải, cài đặt và cách sử dụng Zoom Meeting an toàn trên máy tính & điện thoại T2/2021

Bài viết về Cách sử dụng Zoom Meeting an toàn này sẽ cung cấp cho bạn cách tải, cài đặt Zoom và sử dụng an toàn bảo mật trên máy tính…

Continue Reading Tải, cài đặt và cách sử dụng Zoom Meeting an toàn trên máy tính & điện thoại T2/2021

Zoom Webinar là gì? Hướng dẫn sử dụng Zoom Webinar, cách tải và cài đặt an toàn bảo mật T8/2020

Bài viết Hướng dẫn sử dụng Zoom Webinar này sẽ giúp bạn hiểu Zoom Webinar là gì, cách tải và cài đặt an toàn cũng như tổ chức hội thảo trực…

Continue Reading Zoom Webinar là gì? Hướng dẫn sử dụng Zoom Webinar, cách tải và cài đặt an toàn bảo mật T8/2020