Đăng ký Mua phần mềm Zoom

Tại sao mua Zoom qua Zoom Vietnam?

icon5 step1

Phần mềm cung cấp bởi Zoom US
với đầy đủ tính năng

icon3 step1

Hỗ trợ hợp đồng và hóa đơn theo
pháp luật Việt Nam

icon1 step1

Hỗ trợ bởi người Việt, tiếng Việt

icon4 step1

Hỗ trợ qua Email, Chat
(Zalo, FB Messenger,…)

icon2 step1

Tư vấn bảo mật thông tin khi sử
dụng, đảm bảo 100% an toàn

icon2 step1

Kinh nghiệm hỗ trợ hàng trăm khách hàng tại Việt Nam về Digital Marketing tổng thể

icon4 step1

Thời gian làm việc cùng múi giờ

icon5 step1

Kinh nghiệm tư vấn tổ chức hội thảo, lớp học, quản trị người dùng

Đăng ký mua

zoom vietnam repu favicon