Đăng ký Mua phần mềm Zoom

Tại sao mua Zoom qua Zoom Vietnam?

Phần mềm cung cấp bởi Zoom US
với đầy đủ tính năng

Hỗ trợ hợp đồng và hóa đơn theo
pháp luật Việt Nam

Hỗ trợ bởi người Việt, tiếng Việt

Hỗ trợ qua Email, Chat
(Zalo, FB Messenger,…)

Tư vấn bảo mật thông tin khi sử
dụng, đảm bảo 100% an toàn

Kinh nghiệm hỗ trợ hàng trăm khách hàng tại Việt Nam về Digital Marketing tổng thể

Thời gian làm việc cùng múi giờ

Kinh nghiệm tư vấn tổ chức hội thảo, lớp học, quản trị người dùng

Đăng ký mua