Zoom tự hào đồng hành cùng khoá học Thiền Online “Bát chánh đạo” 2 ngày 4 đêm của Gosinga

2 ngày 2 và 3/5/2020, Gosinga sẽ tổ chức "Khoá tu Bát chánh đạo" Thiền Online qua Zoom Webinar 2 ngày 4 đêm Theo thầy Tuấn Hà, khoá học sẽ…

Continue Reading Zoom tự hào đồng hành cùng khoá học Thiền Online “Bát chánh đạo” 2 ngày 4 đêm của Gosinga