VR Plus lựa chọn Zoom Webinar hội thảo trực tuyến “Công nghệ Thực tế ảo và ứng dụng trong Marketing”

Ngày 26/08 vừa qua, VR Café đã tổ chức một workshop về chủ đề Thực tế ảo và ứng dụng trong Marketing, sự kiện đã diễn ra thành công tốt…

Continue Reading VR Plus lựa chọn Zoom Webinar hội thảo trực tuyến “Công nghệ Thực tế ảo và ứng dụng trong Marketing”

CEO của Zoom tham gia diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Hoa Kỳ tại HCM – Zoom.org.vn

(Zoom Vietnam) Sáng ngày 25/08/2020, Giám đốc điều hành Zoom đã tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp TP.HCM - Hoa Kỳ sáng ngày 25/8 và bày tỏ niềm vinh dự…

Continue Reading CEO của Zoom tham gia diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Hoa Kỳ tại HCM – Zoom.org.vn

TNEX lựa chọn Zoom Webinar hội thảo trực tuyến “Số hóa ngành Dịch vụ Tài chính: Thách Thức & Cơ Hội”

Ngày 24/09, TNEX sẽ tổ chức workshop về chủ đề Số hoá ngành Dịch vụ Tài chính: Thách Thức & Cơ Hội qua nền tảng Zoom Webinar, sự kiện đã…

Continue Reading TNEX lựa chọn Zoom Webinar hội thảo trực tuyến “Số hóa ngành Dịch vụ Tài chính: Thách Thức & Cơ Hội”

Câu lạc bộ nhân sự Việt Nam lựa chọn Zoom làm nền tảng tổ chức hội thảo trực tuyến “Ứng dụng OKRs và KPIs trong doanh nghiệp”

Ngày 29/08/2020, Câu lạc bộ nhân sự Việt Nam lựa chọn Zoom để tổ chức hội thảo trực tuyến “ Ứng dụng OKRs và KPIs trong doanh nghiệp” Tham dự…

Continue Reading Câu lạc bộ nhân sự Việt Nam lựa chọn Zoom làm nền tảng tổ chức hội thảo trực tuyến “Ứng dụng OKRs và KPIs trong doanh nghiệp”

Bộ Khoa học & Công nghệ lựa chọn Zoom làm nền tảng tổ chức hội thảo trực tuyến “MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG CHO STARTUP XUYÊN KHỦNG HOẢNG”

Ngày 26/08/2020,Văn phòng Đề án 844 lựa chọn Zoom để tổ chức hội thảo trực tuyến “Mô hình phát triển khách hàng cho startup xuyên khủng hoảng”. Sự kiện thu…

Continue Reading Bộ Khoa học & Công nghệ lựa chọn Zoom làm nền tảng tổ chức hội thảo trực tuyến “MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG CHO STARTUP XUYÊN KHỦNG HOẢNG”

Google Developer Group Hanoi lựa chọn Zoom tổ chức hội thảo trực tuyến “WEBDEV Vietnam”

Ngày 22/08/2020, Google Developer Group Hanoi phối hợp cùng ProtonX lựa chọn Zoom tổ chức hội thảo trực tuyến “WEBDEV Vietnam”. Với tính năng tích hợp hội thảo từ Zoom…

Continue Reading Google Developer Group Hanoi lựa chọn Zoom tổ chức hội thảo trực tuyến “WEBDEV Vietnam”