Le & Associates lựa chọn Zoom tổ chức Webinar “Hỏi đáp cùng chuyên gia” chuyên đề số 7 “Nhận diện HIPO”

(Zoom Việt Nam) Thứ 6, 26/2/2021 sắp tới, dịch vụ Nhân lực và cùng ứng nhân lực Le & Associates sẽ tổ chức Webinar "Hỏi đáp cùng chuyên gia" chuyên…

Continue Reading Le & Associates lựa chọn Zoom tổ chức Webinar “Hỏi đáp cùng chuyên gia” chuyên đề số 7 “Nhận diện HIPO”

VIAC lựa chọn Zoom Webinar tổ chức Hội thảo trực tuyến: “Tranh chấp thường gặp liên quan đến chất lượng và khuyết tật trong xây dựng công trình”

(Zoom Việt Nam) 27/2/2021 sắp tới, Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC) lựa chọn Zoom Webinar tổ chức Hội thảo trực tuyến: "TRANH CHẤP THƯỜNG GẶP LIÊN…

Continue Reading VIAC lựa chọn Zoom Webinar tổ chức Hội thảo trực tuyến: “Tranh chấp thường gặp liên quan đến chất lượng và khuyết tật trong xây dựng công trình”