Le & Associates lựa chọn Zoom tổ chức Webinar “Hỏi đáp cùng chuyên gia” chuyên đề số 7 “Nhận diện HIPO”

Le & Associates lựa chọn Zoom tổ chức Webinar “Hỏi đáp cùng chuyên gia” chuyên đề số 7 “Nhận diện HIPO”

(Zoom Việt Nam) Thứ 6, 26/2/2021 sắp tới, dịch vụ Nhân lực và cùng ứng nhân lực Le & Associates sẽ tổ chức Webinar “Hỏi đáp cùng chuyên gia” chuyên đề số 7 “Nhận diện HIPO” qua Zoom

HIPO viết đầy đủ là High-Potential employee, nhân viên tiềm năng trong công ty, tổ chức. HIPO là người được xác định, khẳng định có tiềm năng, khả năng và khát vọng nắm giữ các vị trí lãnh đạo kế tiếp trong doanh nghiệp. Nhận diện đúng HIPO giúp doanh nghiệp xây dựng đội ngũ kế thừa với thời gian và ngân sách tối ưu.

img 1672

Webinar “Hỏi đáp cùng chuyên gia” chuyên đề số 7 “Nhận diện HIPO” sẽ giải quyết các thắc mắc liên quan tới chủ đề này của các quản lý nhân sự, phụ trách đào tạo & phát triển, bao gồm:

📍Những vấn đề về nhận diện tài năng & xây dựng đội ngũ kế thừa trong tổ chức

📍Năng lực của lãnh đạo tiềm năng trong giai đoạn “bình thường mới”

📍Các phương pháp để nhận diện nhân viên tiềm năng

Thông tin chương trình

✅Nền tảng Zoom và livestream trên trang Le & Associates

✅Đối tượng tham gia: HRD, HRM, L&D

✅Chương trình có phiên dịch Anh-Việt khi tham gia trên Zoom

Diễn giả

Chương trình vinh hạnh có sự tham dự của các chuyên gia:

🚩Ông Maanveer Singh, CEO, Extended DISC India

🚩Ông Nguyễn Anh Vũ, Giám đốc nhân sự, FE Credit

🚩Bà Nguyễn Tuyết Minh, Giám đốc Tư vấn & phát triển tổ chức, Le & Associates

Đăng ký

👉Đặt câu hỏi cho các chuyên gia và đăng ký tham dự tại đây: https://forms.gle/iDDvH3F6MusGJrgY6

Nguồn: Zoom Vietnam (zoom.org.vn)

#Nhan_dien_HIPO #Hoi_dap_cung_chuyen_gia #Le_And_Asociates #First_Choice_for_HR_Partners

Đăng ký mua Zoom tại zoom.org.vn

TÁC GIẢ

Câu hỏi hay ý kiến của bạn là?