BNI Success tiếp tục dùng Zoom Pro Meeting để tổ chức họp tuần

BNI Success tiếp tục dùng Zoom Pro Meeting để tổ chức họp tuần

Từ đầu tháng 5/2021, tình hình dịch Covid quay trở lại Việt Nam căng thẳng, BNI Success cũng như các chaoter BNI khác vẫn tiếp tục duy trì đều đặn các buổi họp hàng tuần của mình qua Zoom Meeting Pro.

img 3165

Mỗi cuộc họp qua Zoom thường có đầy đủ các thành viên BNI Success lên tới gần 50 người cùng lúc. Các phiên họp vẫn được diễn ra theo đúng trình tự của buổi họp BNI tiêu chuẩn. Slide họp được chia sẻ qua Zoom. Các thành viên báo cáo và trao Referrals qua Zoom, mọi nội dung được recording ghi lại toàn bộ trên Zoom Cloud để có thể xem lại sau này.

Chia sẻ của anh Duy Huỳnh, giám đốc phát triển kinh doanh của công ty VIHAT, 1 thành viên ban điều hành BNI Success:

img 3170

“Hãy thực hiện điều độ những điều cần làm để tạo ra nhiều giá trị và giá trị đó sẽ chuyển hoá thành con số.

Không ai nghĩ đối tác mình giới thiệu KH mà giá trị hợp đồng ký 187 tỷ đồng. 😀

Đôi lúc cơ hội đến từ những điều đơn giản nhất vậy nên hãy lên tin thần và tương tác tốt với đối tác, khách hàng, đồng đội của mình.

Dịch nhưng chúng tôi vẫn tương tác và kết nối cùng nhau. Vậy nên tuần sau Anh/Chị nào muốn tham gia thì ID Duy Huỳnh nhé.

Nơi mà tôi học được rất nhiều – có nhiều đồng đội chất lượng và tạo ra nhiều giá trị cùng nhau.”

Nguồn: Zoom Vietnam (by Repu Martek)

Đăng ký mua Zoom tại zoom.org.vn

TÁC GIẢ

Bài viết liên quan

Câu hỏi hay ý kiến của bạn là?