Các vai trò trong Webinar Zoom

Các vai trò trong Webinar Zoom

1. Tổng quan:

Những người tham dự và khách mời tham gia sự kiện trên Webinar và Zoom được phân chia với nhiều cấp bậc và vai trò khác nhau:

 • Host là người lên lịch Webinar và có đầy đủ quyền để quản lý Webinar, panelists và attendees như: bắt đầu, dừng Webinar, tắt/bật tiếng của panelist,… Chỉ có thể có một host của một Webinar.
 • Co-host có đa số quyền mà host có, cho phép co-host quản lý hội thảo trên Webinar  chẳng hạn như quản lý attendees hoặc bắt đầu/dừng ghi. Host phải chỉ định một co-host. Co-host không thể bắt đầu Webinar.
 • Panelist là những người tham gia có thể xem và gửi video, chia sẻ màn hình,… Panelist cần phải được host chỉ định quyền tham gia hội thảo. Host cũng có thể tắt một số tính năng cho panelist, bao gồm bật video, chia sẻ màn hình của bạn và ghi âm.
 • Attendees: là những người tham gia ở chế độ chỉ có thể nói nếu được host cho phép. Chế độ xem của họ trong Webinar được kiểm soát bởi host. Họ có thể tương tác với host và các panelist thông qua phần Q&A và Chat.

2. Điều kiện tiên quyết:

 • Add-on Webinar
 • Đối với tính năng panelist, bạn có thể chuyển từ attendee sang hoặc mời panelist tham gia Webinar.
 • Đối với tính năng co-host:
  • Tài khoản của host đã bật tính năng co-host
  • Chỉ host có phân quyền co-host cho người tham dự

So sánh các kiểm soát
Bảng sau đây so sánh các điều khiển hội thảo trên web có sẵn cho người dẫn chương trình, người đồng tổ chức và người tham gia hội thảo. Để tìm hiểu thêm về từng tính năng, hãy nhấp vào liên kết được nhúng trong bảng hoặc xem Điều khiển máy chủ lưu trữ và người đồng tổ chức trong cuộc họp.

Ghi chú:

Máy chủ có thể tắt các tính năng có dấu hoa thị (*).
Một số tính năng phụ thuộc vào các điều kiện tiên quyết nhất định. Nếu bạn không thấy một tính năng, hãy xem lại bài viết để xem liệu tài khoản của bạn có đáp ứng các điều kiện tiên quyết đó hay không.

2. So sánh:

Bảng sau đây so sánh các quyền Webinar có sẵn cho host, co-host, panelist và attendee.

Ghi chú:

 • Host có thể tắt bật/tắt các tính năng có dấu hoa thị (*).
 • Một số tính năng phụ thuộc vào các điều kiện tiên quyết nhất định. Nếu bạn không thấy một tính năng, hãy xem lại bài viết để xem liệu tài khoản của bạn có đáp ứng các điều kiện tiên quyết đó hay không.
Tính năng Host Co-host  Panelist Attendee
TRONG WEBINAR
Tham gia trong buổi thực hành Note
Bắt đầu phát
Tắt tiếng / tự bật tiếng *
Bắt đầu / dừng video của riêng họ ✔*
Xem danh sách attendee
Chia sẻ màn hình
Yêu cầu hoặc cung cấp điều khiển từ xa
Chat ✔*
Lưu Chat
Đặt câu hỏi trong phần Q&A
Lưu cuộc trò chuyện trong cuộc họp
Tạo hoặc chỉnh sửa cuộc thăm dò (poll)
Bắt đầu cuộc thăm dò (poll)
Trả lời cuộc thăm dò (poll) ✔*
Chỉ định ai đó nhập phụ đề chi tiết
Nhập phụ đề chi tiết ✔* ✔*
Giơ tay (Raise hand)
Kết thúc Webinar
Notes:  Không thể chỉ định c0-host trước khi Webinar bắt đầu. Nếu bạn muốn chỉ định ai đó làm host, hãy mời họ tham gia hội thảo trên web với tư cách là panelist và sau đó chuyển họ lên co-host.
QUẢN LÝ NGƯỜI THAM GIA
Tắt tiếng/bật tiếng attendees
Dừng video của panelist
Yêu cầu panelisr bật video
Làm nổi bật video (Spotlight)
Chuyển attendee sang panelist
Chuyển panelist thành attendee
Thay đổi chế độ xem của attendee
Thiết lập attendee có thể trò chuyện với ai
Xóa attendee khỏi cuộc họp
Cho attendee nói
Phân quyền co-host
Chuyển panelist vào phòng chờ
Mời người khác tham dự Webinar
RECORDING
Ghi âm trên đám mây (Cloud recording)
Ghi âm cục bộ (Local recording) ✔*
LIVE STREAMING
Live stream on Facebook
Live stream on Workplace
Live stream on YouTube
Custom live stream

 

Bài viết trên đây đã đưa ra những quyền của từng vai trò  trong một cuộc họp Meeting Zoom. Hy vọng qua bài viết trên, bạn sẽ có thể sử dụng phần mềm dễ dàng, thuận tiện hơn để phục vụ cho nhu sử dụng trực tuyến. Chúc bạn thành công.

Nếu bạn cần mua Zoom bản quyền chính hãng để sử dụng đầy đủ tính năng và không bị giới hạn thời gian 40 phút, bạn có thể đăng ký Zoom mua tại đây. Đội ngũ Zoom Việt Nam luôn sẵn sàng đồng hành và hỗ trợ bạn sử dụng Zoom hiệu quả nhất.

 

Đăng ký mua Zoom tại zoom.org.vn

TÁC GIẢ

Câu hỏi hay ý kiến của bạn là?