ID phòng họp cá nhân (PMI) và liên kết cá nhân

ID phòng họp cá nhân và liên kết cá nhân là hai cách để truy cập phòng họp cá nhân của bạn. Phòng họp cá nhân là một cuộc họp luôn có sẵn, duy nhất trong hồ sơ của bạn. Bạn có thể bắt đầu nó bất cứ lúc nào hoặc lên lịch để sử dụng trong tương lai.

Chủ sở hữu và quản trị viên tài khoản cũng có thể vô hiệu hóa PMI nếu họ muốn yêu cầu người dùng luôn tạo một ID cuộc họp duy nhất. Nếu họ tắt và khóa cài đặt Bật ID cuộc họp cá nhân, người dùng sẽ cần chỉnh sửa mọi cuộc họp đã lên lịch trước đó đã sử dụng PMI để cập nhật ID cuộc họp. Sau khi cập nhật ID cuộc họp, họ sẽ cần gửi lại lời mời cho những người được mời cuộc họp.

1. Điều kiện tiên quyết:

 • Tùy chỉnh ID cuộc họp cá nhân (PMI): tài khoản được cấp phép (Licensed)
 • Tùy chỉnh liên kết cá nhân:  Tài khoản Business, Education, or Enterprise

2. ID phòng họp cá nhân (PMI) của bạn là gì?

PMI của bạn tự động được chỉ định cho bạn như một phòng họp cá nhân thường trực. Bạn có thể bắt đầu nó bất cứ lúc nào hoặc lên lịch để sử dụng trong tương lai. ID phòng họp cá nhân của bạn, PMI của bạn, sẽ vẫn giữ nguyên miễn là bạn sử dụng nó ít nhất 365 ngày một lần, nếu không nó sẽ hết hạn và một cái mới sẽ được tạo khi bạn truy cập trang Hồ sơ của mình.

PMI của bạn là một phần của URL cuộc họp cá nhân của bạn; ví dụ: https://zoom.us/j/5551112222. Nếu bạn là Người dùng được cấp phép, bạn có thể tùy chỉnh PMI 10 chữ số.

2.1. Cách tùy chỉnh PMI:

 • Đăng nhập tài khoản Zoom trên Website: zoom.us > Chọn Profile (Hồ sơ). Bên cạnh Personal Meeting ID, chọn vào Edit.

loi invalid meeting ID zoomvn

Personal Meeting ID

 • Nhập ID gồm 10 chữ số và tick vào ô “Use Personal Meeting ID for instant meetings” nếu bạn muốn sử dụng PMI của mình cho các cuộc họp tức thì và chọn Save

PMI

2. Các hạn chế trong việc tùy chỉnh PMI:

Có một số hạn chế để tùy chỉnh PMI của bạn. ID phòng cá nhân của bạn phải đáp ứng các tiêu chí sau:

 • Bắt đầu bằng 2–9 (không thể bắt đầu bằng 1 hoặc 0)
 • Các tiền tố PMI sau (tiền tố số điện thoại miễn phí) không được phép:
  800, 400, 888, 887, 877, 866, 855, 850, 803, 804, 807, 808, 809, 660, 508, 900, 200, 300, 500, 600, 700
 • Không sử dụng :
  • 3 chữ số như 247 247 247x hoặc x247 247 247
  • 3 chữ số như 222 444 777x hoặc x222 444 777
  • 8 chữ số giống nhau như 222 x22 222x
  • Sốcó 5 lần lặp trở lên liên tiếp như 11111xxxxx, x11111xxxx, xx11111xxx, xxx11111xx, xxxx11111x, xxxxx11111
  • Số thứ tự (ví dụ: 123456789x)
 • ID cuộc họp đã được sử dụng không được phép

3. Liên kết cá nhân là gì?

Liên kết cá nhân là URL cá nhân của bạn được liên kết với PMI của bạn, thường phải có ít nhất 5 ký tự và không quá 40 ký tự. Nó phải bắt đầu bằng một chữ cái và chỉ có thể chứa các chữ cái, số và dấu chấm (.).

Liên kết cá nhân của bạn phải là duy nhất đối với bạn. Nó không thể được người dùng Zoom khác sử dụng, ngay cả khi tài khoản của bạn có URL Vanity. Tên thông thường không thể được sử dụng làm liên kết cá nhân của bạn.

Lưu ý: Liên kết cá nhân của bạn không được sử dụng trong lời mời họp và ID cuộc họp cá nhân của bạn sẽ được sử dụng thay thế.

 Cách tùy chỉnh liên kết cá nhân của bạn

 • Đăng nhập tài khoản Zoom trên Website: zoom.us > Bên cạnh Personal Link, Chọn Customize 

Personal Link

Nhập ID hoặc liên kết cá nhân mong muốn > Chọn Save Changes

Personal Meeting 2

4. Cách chỉnh sửa cài đặt PMI:

Đăng nhập tài khoản Zoom trên Website: zoom.us > Chọn Meetings > Personal Room > Edit. Thay đổi thông tin theo mong muốn và chọn Save

PMI 2

 

Trên đây là bài viết về ID phòng họp cá nhân, Zoom Việt Nam hy vọng bài viết sẽ giúp ích cho bạn trong quá trình sử dụng Zoom Meetings hiệu quả hơn.

Nếu bạn cần mua Zoom bản quyền chính hãng để sử dụng đầy đủ tính năng và không bị giới hạn thời gian 40 phút, bạn có thể đăng ký Zoom mua tại đây. Đội ngũ Zoom Việt Nam luôn sẵn sàng đồng hành và hỗ trợ bạn sử dụng Zoom hiệu quả nhất.

Chúc bạn thành công!

Đăng ký mua Zoom tại zoom.org.vn

TÁC GIẢ

Câu hỏi hay ý kiến của bạn là?