Bảo mật Zoom: 9 tính năng và cách bảo mật khi họp, học, hội thảo mới nhất 9/2020

Sử dụng Zoom bảo mật đúng cách được rất ít người biết đến. Bằng chứng là trong quá khứ đã có không ít thông tin không tốt về bảo mật…

Continue Reading Bảo mật Zoom: 9 tính năng và cách bảo mật khi họp, học, hội thảo mới nhất 9/2020

Hướng dẫn sử dụng Zoom Meeting. Cách đăng ký, tải phần mềm Tháng Sáu, 2021

Hướng dẫn sử dụng, tải và đăng ký Zoom Meeting từ A-Z chỉ trong 5 phút hoàn toàn miễn phí. Bài viết này sẽ giúp các bạn mới bắt đầu…

Continue Reading Hướng dẫn sử dụng Zoom Meeting. Cách đăng ký, tải phần mềm Tháng Sáu, 2021