Shark Phạm Thanh Hưng, Mr. Lâm Minh Chánh và CEO HN 6 lựa chọn Zoom Meeting

Shark Phạm Thanh Hưng, Mr. Lâm Minh Chánh và CEO HN 6 lựa chọn Zoom Meeting

25/9/2021, ban cán sự CEO HN6 cùng Shark Phạm Thanh Hưng, a Lâm Minh Chánh đã lựa chọn Zoom Meeting Pro để họp thảo luận tổ chức cho sự kiện 3000 lượt xem, 300 người tham dự. Sự kiện đồng thời cũng được livestream lên Facebook qua Zoom

img 6124
Shark Phạm Thanh Hưng, anh Lâm Minh Chánh và ban cán sự CEO HN6
img 6125
img 6126

Nguồn: Zoom Việt Nam tổng hợp từ FB Loan Ta

Đăng ký mua Zoom tại zoom.org.vn

TÁC GIẢ

Zoom Việt Nam (by Repu Martek)

Zoom Vietnam được quản lý và vận hành bởi Repu Martek, đối tác chiến lược, đại diện cho Zoom tại Việt Nam. Repu Martek chịu trách nhiệm phân phối, bán phần mềm Zoom Meeting, Zoom Webinar, Zoom Room,... tại Việt Nam

Bài viết liên quan

Câu hỏi hay ý kiến của bạn là?